Syngenta

Syngenta , . 2000 Novartis AG AstraZeneca Plc. - . 26 90 .

Syngenta  , . , - . , .

"Syngenta" .