, ., , 1- ., 2, . 12,

Alexander Mundusov

2018 . , , HoReCa, , .

.

  , , , , , , , . ,   , .

.

, , .

,