"-"

222402, , ., , .

  "-"

Viktoryia Ivashchuk

«-» . , . . 1997 . «-» , . 2005 ().

,