, ., , . , . 38, 2, . 1

Alex Kapanski

""

""  """, "","+" .

                 ,